Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s poskytováním našich produktů a služeb nakládáme s některými vašimi osobními údaji. Uvědomujeme si důležitost jejich ochrany, proto při jejich zpracování postupujeme zodpovědně a výhradně v souladu s platnou legislativou.

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen „Nařízení“) bychom vás rádi informovali o tom,

 • jaké osobní údaje shromažďujeme,
 • k jakým účelům osobní údaje využíváme,
 • zda a komu je poskytujeme,
 • jaká práva máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů,
 • jakým způsobem tato práva u nás můžete uplatnit.

1. KDO JSME

Naše webová adresa je: https://bkcs.cz.

Elektronický kontakt: bezeckyklubsporitelny@gmail.com

Písemný kontakt:

Běžecký klub České spořitelny
Antala Staška 1292/32, Krč, 140 00 Praha 4

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

 

a) návštěvník webových stránek:
Neregistrované uživatele webu nesledujeme, žádné osobní ani identifikační údaje nezjišťujeme. 

b) registrovaný uživatel:
Při registraci zadáváte údaje, které evidujeme a zpracováváme. Jedná se o tyto údaje:

 • identifikační údaje (jméno a příjmení, zvolené uživatelské jméno)
 • adresné údaje (emailová adresa)

c) člen klubu:
Při vstupu do klubu nám sdělujete údaje, které evidujeme a zpracováváme. Jedná se o tyto údaje:

 • identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, útvar (zaměstnanci FSČS)
 • adresné údaje (adresa trvalého nebo kontaktního bydliště, emailová adresa, telefon)

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZPŮSOB A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje jsme oprávněni i bez vašeho souhlasu zpracovávat v rozsahu nezbytném pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis.

Jste-li registrovaným členem klubu nebo registrovaným uživatelem těchto webových stránek, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem komunikace s vámi a plnění našich povinností sportovního klubu. Vystavujeme účetní doklady, které jsme povinni uchovávat a archivovat po dobu stanovenou právními předpisy, zejména zákonem o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.). 

Pouze na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracováváme vaše osobní údaje:

 • v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů,
 • v souvislosti s užíváním cookies nebo síťových identifikátorů.

4. COOKIES A ÚDAJE O NÁVŠTĚVĚ WEBOVÝCH STRÁNEK PROVOZOVANÝCH BKČS

Cookie je malý soubor skládající se obvykle z písmen a číslic, který Provozovatel prostřednictvím internetového serveru posílá do souboru cookie prohlížeče na pevném disku počítače návštěvníka webu. Na základě této skutečnosti dojde k rozpoznání zařízení návštěvníka webu při opětovné návštěvě, a to jakmile dojde ke spojení mezi internetovým serverem provozovatele webu a internetovým prohlížečem.

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, e-mailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

5. KOMENTÁŘE, MÉDIA A VLOŽENÝ OBSAH Z DALŠÍCH WEBŮ

KOMENTÁŘE
Když přidáte komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

MÉDIA
Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

VLOŽENÝ OBSAH Z DALŠÍCH WEBŮ
Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

6. KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Pokud požadujete obnovení hesla, vaše adresa IP bude uvedena v e-mailu pro obnovení hesla.

7. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

8. JAKÁ MÁTE PRÁVA?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

9. KAM SE POSÍLAJÍ VAŠE DATA

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

secret, top, stamp-3037639.jpg